Dovolte nám Mistra Jana představit v takové zkratce, která respektuje různé konfesní pohledy, stejně jako dnešní poznatky živé historie. Bez jednostranných přístupů k husitství v minulosti. Kacíř, nebo reformátor, heretik či mučedník. Tyto Husovy přívlastky chceme definovat vlastní cestou, založenou na nových poznatcích odborného bádání. Doufáme, že otázky kolem Jana Husa nepřestanou vzbuzovat Váš zájem.

Celý areál tří stávajících měšťanských domů, stávající stodoly a nově navržené provozní budovy slouží zejména pro kulturně vzdělávací účely (expozice, výstavy, koncerty, kurzy, workshopy atd.). K otevření památníku Mistra Jana Husa, jehož součástí je i původní rodný domek Mistra Jana Husa se světničkou Mistra Jana Husa došlo slavnostně 30. května 2015. Připraveno je mnoho nových expozic, návštěvníci a turisté se mohou do hlouby seznámit se životem a dílem Mistra Jana Husa pomocí moderní multimediální expozice.

Projekt propojil tři sousední domy, na zahradě vznikl amfiteátr a zasáhl i do podzemí. Uvnitř je připravena nová expozice a knihovna. "Je třeba posílit význam rodiště mistra Jana Husa," potvrdil patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, patron projektu.Provoz Centra Mistra Jana Husa je financován za podpory Církve československé husitské  kalich a Jihočeského krajejihocesky kraj barevne